Fumar mata

A veces digo cosas

 

«Fumar mata”
¿Sabes lo que mata?
Mata el tiempo y la distancia, la distancia mata.
Estadísticamente ha muerto más gente esperando que yendo, así que también mata la espera.
Y los domingos en que necesitas urgentemente ver a alguien.
Mata no sentir nada y Dios.
Dios siempre ha sabido matar impunemente.
Los pasos de cebra borrados y creer en el horóscopo o en lo que dice la Sexta.
Mata el exceso de nada, la apatía.
Matan Rajoy y Cospedal. Mata el Papa.
Matan las luces mal reguladas y quedarse sin batería en el justo momento en que llega ese guasap.
Matan los árboles de navidad y las costumbres y no poder desprenderse.
Que no te dejen; que te dejen también mata.
Mata que no se te haya perdido nunca la mirada en el infinito.
Y dicen, de esto no tengo pruebas, que los lunes matan.
Mata morirse de pena y los enunciados eternos.
Mata no saber dónde está tu hijo, que lo desaparezcan.
Mata renunciar al instinto.
Mata meter tripa en las fotos. Mata el dinero, las fábricas, el trabajo.
Matan los policías, los tiros en la cabeza, el capitalismo.
Mata la incertidumbre y la vuelta a casa.
Mata el hambre, las repisas sueltas y el ruido.
Mata el patriarcado, la testosterona, las patadas en la boca.
Mata que nunca más te besen, el vacío irrellenable, los barrios feos, las cinco de la tarde, que te salven.
Mata el fuego y mata el mar. Mata el viento.
Todo lo bello acaba muriendo, por eso es bello.
Mata dejarse morir.

Todo mata, ¿de qué sirve andar especificando?

“Fumar mata”

Saps què mata? Mata el temps i la distància, la distància mata. Estadísticament ha mort més gent esperant que anant, així que també mata l’espera. I els diumenges que necessites urgentment veure algú. Mata no sentir res i Déu. Déu sempre ha sabut matar impunement. Els passos de zebra esborrats i creure en l’horòscop o en el que diu la Sexta. Mata l’excés de no res, l’apatia.Maten Rajoy i Cospedal. Mata el Papa.Maten les llums mal regulades i quedar-se sense bateria just al moment en què arriba aquell guasap. Maten els arbres de nadal i els costums i no poder desprendre’s. Que no et deixin; que et deixin també mata. Mata que no se t’hagi perdut mai la mirada a l’infinit. I diuen, d’això no en tinc proves, que els dilluns maten. Mata morir-se de pena i els enunciats eterns. Mata no saber on és el teu fill, i que ho desapareguin. Mata renunciar a l’instint. Mata amagar panxa a les fotos. Maten els diners, les fàbriques, la feina. Maten els policies, els trets al cap, el capitalisme. Mata la incertesa i el retorn a casa. Mata la gana, les lleixes soltes i el soroll. Mata el patriarcat, la testosterona, les puntades a la boca. Mata que mai més et besin, el buit sense omplir, els barris lletjos, les cinc de la tarda, que et salvin. Mata el foc i mata el mar. Mata el vent. Tot allò bell acaba morint, per això és bell. Mata deixar-se morir. Tot mata, de què serveix especificar?